Goliathegre

410. Ardea Goliath (Goliath Heron)

26. Juli 2019 Sør Afrika Kruger National Park

Hekker i tropisk Afrika og Øst Irak. Meget stor, lik gråhegre.

Spettmeis

348. Sitta Europaea (Eurasian Nuthatch)

4. August 2020 Rød Asmaløy

Hekker i løv og blandingsskog. Føde: Innsekter frø og nøtter. Opptrer ofte i «Rambo»-stil på fuglebrettet.

Rødstrupe

276. Erithacus Rubecula (European Robin)

16.August 2020 Rød Asmaløy. Rødstrupa bruker 14 dager på å ruge og etter nye 14 dager er ungene ute av redet.

Trekkfugl o Nord Europa. Vaktsom men ikke sky. Føde Innsekter, Snegler, Meitemark. Reir i hulrom i stubbe, rotvelt, kløft.

Avosett

134. Recurvirosta Avosetta (Pied Avocet)

24.07.2019 Sør Afrika Kruger National Park

Trekkfugl i nord og øst, overvintrer ved Middelhavet og i Afrika.

Fiskemåke

182. Larus Canus (Common Gull)

Hekker kolonivis eller i spredte par langs kyster. Trekkfugl i Nord. Reir på bakken nær vann, gjerne høyt beliggende på en klippe, havnepåle, men også i trær, på hustak o.l.

Den betydelig større Gråmåka er den eneste vanlige arten som ligner. Fiskemåka har mindre og smalere nebb, rundere hode og raskere bevegelser

Asmaløy, Hvaler
Kamuflasje Juvenil 1. sommer. Asmaløy, Hvaler

Ærfugl

36. Somateria Mollisima (Common Eider)

Hekker tallrik langs kyster og i skjærgårder i salt og brakkvann. Dykker etter krepsdyr og muslinger hovedsakelig blåskjell på begrenset dyp. Reir nær vannet, ofte helt åpent, foret med dun (edderdun)

Svarttrost

296. Turdus Merula (Common Blackbird)

Hekker tallrikt i skogsterreng, parker og hager. Overvintrer primært i Vest-Europa, returnerer i mars april.