Månen

Månen er det lyseste objektet på himmelen etter solen, selv om overflaten faktisk er svært mørk med en refleksjon tilsvarende kull.

Stillits

380. Carduelis carduelis (European Goldfinch)

07.01.21 Asmaløy

Hekker i kulturlandskap med løvskogholt, furuskogholt, furuplantinger og frukthager.