Bokfink

376. Fringilla coelebs (Common Chaffinch)

Asmaløy Hvaler

på størrelse med en gråspurv, men slankere og har lenger stjert. Doble hvite vingebånd. Hodeside og bryst rustrøde , isse og nakke gråblå.

Gjerdesmett

336. Troglodytes troglodytes (Winter Wren)

Asmaløy, Hvaler

Svært liten. Stjert som holdes opp og kort hals gir inntrykk av en ball. Svak hvit øyestripe. Kjønn og alder like. Rødbrun eller kanelbrun over.

Sandlo

138. Charadrius hiaticula (Commond Ringed Plover)

Viker, Asmaløy, Hvaler

Oransje bein og nebbrot samt hvite vingebånd

Hettemåke

180. Chroicocephalus ridibundus (Black-headed Gull)

Viker Asmaløy Hvaler

Adult, mørkebrun hette. Skilles i flukt fra alle andre vanlige måker på hvit vingefremkant. Juvenil ser helt avvikende ut med okerbrun overside og hodetegning.

Knoppsvane

14. Cygnus olor (Mute Swan)

Svært stor. Hvit drakt. Svært lang hals og lite hode. Stjert forholdsvis lang og spiss. Nebb oransjerødt med fremtredende svart knøl i pannen.

Ringdue

214.Columba palumbus (Commond Wood Pigeon)

Asmaløy, Hvaler

Den største dua. Stort hvitt felt på halssiden, ingen egentlig ring. Kjønnene er like.