Hvitkinngås

20. Branta leucopsis (Barnacle Goose)

Mellomstor ganske kompakt med kraftig temmelig kort hals avrundet hode og svart nebb. Hals og bryst svarte størstedelen av hodet hvitaktig. Trekkfugl. Svalbardbestanden følger norskekysten til og fra Skottland/NV England. (april – mai og sept-okt.)

Asmaløy Hvaler

Stær

370. Sturnus vulgaris (Common Starling)

Asmaløy Hvaler

Gult nebb og gulhvite prikker i drakten. Samles etter hekkingen i flokker. Trekker juli oktober til nordsjølandene

Makrellterne

200. Sterna hirundo (Common Tern)

Asmaløy Hvaler

Svært lik Rødnebbterne men Makrellterna har lengre nebb og ben. Sommergjest i Norge. Overvintrer utenfor V og det sørlige Afrika.