Bjørkefink

376. Fringilla montifringilla (Brambling)

Samme størrelse og form som bokfinken, men i alle drakter kjent på hvit overgump. Sommergjest, overvintrer i mellom og sør Europa. Ganske sky.

Rød, Hvaler 02.12.21