Gråsisik

378. Carduelis flammera (Common Redpoll)

Liten, gråaktig og mørkstreket med lite gulaktig finkenebb med mørk nebbrygg, lyse vingebånd, svart smekkeparti, svart tøyletrakt og mørk panne samt rød framisse.

Amaløy, Hvaler