Storskarv

78. Phalacrocorax carbo (Great Cormorant)

Hekker på klippehyller og skjær langs kysten

Tjeld.

134. (Haematopus ostralegus) Eurasian Oystercatcher.

Hekker langs flate kyststrekninger og innsjøstrender samt på nærliggende engemarker