Knoppsvane

14. Cygnus olor (Mute Swan)

Svært stor. Hvit drakt. Svært lang hals og lite hode. Stjert forholdsvis lang og spiss. Nebb oransjerødt med fremtredende svart knøl i pannen.

Stokkand

24. Anas Platyrhynchos (Mallard)

16.01.21 Gamlebyen Fredrikstad

Stor kraftig and. Hode og nebb stort, stjert kort.

Ærfugl

36. Somateria Mollisima (Common Eider)

Hekker tallrik langs kyster og i skjærgårder i salt og brakkvann. Dykker etter krepsdyr og muslinger hovedsakelig blåskjell på begrenset dyp. Reir nær vannet, ofte helt åpent, foret med dun (edderdun)

Siland

44. (Mergus Serrator) Red-breasted Merganser

Hekker langs kyster, i skjærgårder og i næringsfattige sjøer så vel i taiga som i fjellet og på tundraen.