Hvitkinngås

20. Branta leucopsis (Barnacle Goose)

Mellomstor ganske kompakt med kraftig temmelig kort hals avrundet hode og svart nebb. Hals og bryst svarte størstedelen av hodet hvitaktig. Trekkfugl. Svalbardbestanden følger norskekysten til og fra Skottland/NV England. (april – mai og sept-okt.)

Asmaløy Hvaler

Knoppsvane

14. Cygnus olor (Mute Swan)

Svært stor. Hvit drakt. Svært lang hals og lite hode. Stjert forholdsvis lang og spiss. Nebb oransjerødt med fremtredende svart knøl i pannen.

Stokkand

24. Anas Platyrhynchos (Mallard)

16.01.21 Gamlebyen Fredrikstad

Stor kraftig and. Hode og nebb stort, stjert kort.

Ærfugl

36. Somateria Mollisima (Common Eider)

Hekker tallrik langs kyster og i skjærgårder i salt og brakkvann. Dykker etter krepsdyr og muslinger hovedsakelig blåskjell på begrenset dyp. Reir nær vannet, ofte helt åpent, foret med dun (edderdun)

Siland

44. (Mergus Serrator) Red-breasted Merganser

Hekker langs kyster, i skjærgårder og i næringsfattige sjøer så vel i taiga som i fjellet og på tundraen.