Laksand

44. Mergus merganser (Goosander)

Stor lang strømlinjeformet kropp. langt smalt rødt nebb med liten krok. Langhalset men svømmende fugl trekker inn det meste av halsen.

Ågårdselva, Sarpsborg