Ærfugl

36. Somateria Mollisima (Common Eider)

Hekker tallrik langs kyster og i skjærgårder i salt og brakkvann. Dykker etter krepsdyr og muslinger hovedsakelig blåskjell på begrenset dyp. Reir nær vannet, ofte helt åpent, foret med dun (edderdun)

Asmaløy, Hvaler 17.04.2023