Knoppsvane

14. Cygnus olor (Mute Swan)

Svært stor. Hvit drakt. Svært lang hals og lite hode. Stjert forholdsvis lang og spiss. Nebb oransjerødt med fremtredende svart knøl i pannen.

Vesterøy, Hvaler 14.02.2024 (Juvenil)
Asmaløy, Hvaler 15.03.23
15.03.23 Asmaløy, Hvaler
15.03.23 Asmaløy, Hvaler
14.03.21 Asmaløy, Hvaler