Fasan

58. Phasianus colchicus (Comon Pheasant)

Hekker i jordbrukslandskap med beskyttelse i form av skogholt med tett undervegetasjon. Overnatter i trær. Føde, plantedeler, insekter. mm. Reir på bakken.