Hettemåke

180. Chroicocephalus ridibundus (Black-headed Gull)

Viker Asmaløy Hvaler

Adult, mørkebrun hette. Skilles i flukt fra alle andre vanlige måker på hvit vingefremkant. Juvenil ser helt avvikende ut med okerbrun overside og hodetegning.