Hettemåke

180. Chroicocephalus ridibundus (Black-headed Gull)

Viker Asmaløy Hvaler

Adult, mørkebrun hette. Skilles i flukt fra alle andre vanlige måker på hvit vingefremkant. Juvenil ser helt avvikende ut med okerbrun overside og hodetegning.

Fiskemåke

182. Larus Canus (Common Gull)

Hekker kolonivis eller i spredte par langs kyster. Trekkfugl i Nord. Reir på bakken nær vann, gjerne høyt beliggende på en klippe, havnepåle, men også i trær, på hustak o.l.

Den betydelig større Gråmåka er den eneste vanlige arten som ligner. Fiskemåka har mindre og smalere nebb, rundere hode og raskere bevegelser

Asmaløy, Hvaler
Kamuflasje Juvenil 1. sommer. Asmaløy, Hvaler