Hettemåke

180. Chroicocephalus ridibundus (Black-headed Gull)

Viker Asmaløy Hvaler

Adult, mørkebrun hette. Skilles i flukt fra alle andre vanlige måker på hvit vingefremkant. Juvenil ser helt avvikende ut med okerbrun overside og hodetegning.

Fiskemåke

182. Larus Canus (Common Gull)

Hekker kolonivis eller i spredte par langs kyster. Trekkfugl i Nord. Reir på bakken nær vann, gjerne høyt beliggende på en klippe, havnepåle, men også i trær, på hustak o.l.