Heipiplerke

266. Anthus Pratensis (Meadow Pipit)

Hekker i åpent terreng, på fjellheier (meget tallrikt) Gressrike strandenger, beietemark og ulike typer myr.

Asmaløy, Hvaler 19.09.22
Hekker i åpent terreng, på fjellheier (meget tallrikt) Gressrike strandenger, beietemark og ulike typer myr.