Linerle

268. Motacilla alba (White Wagtail)

Sommergjest i Norge april – oktober. Overvintrer først og fremst i midtøsten og NØ Afrika. Slank og grasiøs med lang smal svart og hvit stjert som den hele tiden vipper med.

Juvenil Asmaløy, Hvaler

Heipiplerke

266. Anthus Pratensis (Meadow Pipit)

Hekker i åpent terreng, på fjellheier (meget tallrikt) Gressrike strandenger, beietemark og ulike typer myr.