Grønnspett

242. Picus Viridis (European Green Woodpecker)

Hekker i åpen løv- og blandingsskog, i gammelt kulturlandskap med havnehager. Føde, overveiende maur, og ses mye på bakken.

Flaggspett

244. Dendrocopos Major (Great Spotted Woodpecker)

Asmaløy Hvaler

Hekker i alle typer skog, men fremfor alt med bestand av gran og furu. Føde, insekter, konglefrø, talg o.l på fuglebrettet. Kan henge opp ned som en meis.