Stær

370. Sturnus vulgaris (Common Starling)

Gult nebb og gulhvite prikker i drakten. Samles etter hekkingen i flokker. Trekker juli oktober til nordsjølandene. Kommer tilbake i februar – mars

Asmaløy, Hvaler 25.02.2024
Asmaløy, Hvaler 25.02.2024
Asmaløy Hvaler