Goliathegre

410. Ardea Goliath (Goliath Heron)

26. Juli 2019 Sør Afrika Kruger National Park

Hekker i tropisk Afrika og Øst Irak. Meget stor, lik gråhegre.

Gråhegre

84. Ardea Cinera (Grey Heron)

Hekker kolonivis, eller iblant medc enkeltpar, i skogholt ved innsjøer og havbukter med brakkvann. Krever storstammede trær også i bratte bergvegger hyller trær langs kysten.