Gråhegre

84. Ardea Cinera (Grey Heron)

Hekker kolonivis, eller iblant med enkeltpar, i skogholt ved innsjøer og havbukter med brakkvann. Krever storstammede trær også i bratte bergvegger hyller trær langs kysten.