Låvesvale

260. Hirundo Rustica (Barn Swallow)

Sommergjest i Norge mai-sept. Overvintrer i Afrika. Overnatter ofte i store flokker i takrørskog utenom hekketiden.