Makrellterne

200. Sterna hirundo (Common Tern)

Asmaløy Hvaler

Svært lik Rødnebbterne men Makrellterna har lengre nebb og ben. Sommergjest i Norge. Overvintrer utenfor V og det sørlige Afrika.