Fuglekonge

336. Regulus regulus (Goldcrest)

Asmaløy Hvaler

Minimal størrelse. (Europas minste fugl) Hekker i tett barskog eller blandingsskog med innslag av eldre grantrær.

Gjerdesmett

336. Troglodytes troglodytes (Winter Wren)

Asmaløy, Hvaler

Svært liten. Stjert som holdes opp og kort hals gir inntrykk av en ball. Svak hvit øyestripe. Kjønn og alder like. Rødbrun eller kanelbrun over.

Rødstrupe

276. Erithacus Rubecula (European Robin)

16.August 2020 Rød Asmaløy. Rødstrupa bruker 14 dager på å ruge og etter nye 14 dager er ungene ute av redet.

Trekkfugl o Nord Europa. Vaktsom men ikke sky. Føde Innsekter, Snegler, Meitemark. Reir i hulrom i stubbe, rotvelt, kløft.

Svarttrost

296. Turdus Merula (Common Blackbird)

Hekker tallrikt i skogsterreng, parker og hager. Overvintrer primært i Vest-Europa, returnerer i mars april.