Svarttrost

296. Turdus Merula (Common Blackbird)

Hekker tallrikt i skogsterreng, parker og hager. Overvintrer primært i Vest-Europa, returnerer i mars april.

Asmaløy, Hvaler 07.06.23

Hekker tallrikt i skogsterreng, parker og hager. Overvintrer primært i Vest-Europa, returnerer i mars april.