Steinvender

148. Arenaria interpres (Ruddy Turnstone)

Mellomstor, satt vader med særpreget kileformet spisst nebb, oransje bein og svart og hvitspraglet vingemønster. Adult sommer har en del livlig rødbrungult på skulder og vingedekkere.

Kvassheim fyr, Jæren
Juvenil Steinvender, alt juvenil Fjæreplyt

Sandlo

138. Charadrius hiaticula (Commond Ringed Plover)

Viker, Asmaløy, Hvaler

Oransje bein og nebbrot samt hvite vingebånd

Avosett

134. Recurvirosta Avosetta (Pied Avocet)

24.07.2019 Sør Afrika Kruger National Park

Trekkfugl i nord og øst, overvintrer ved Middelhavet og i Afrika.

Tjeld.

134. (Haematopus ostralegus) Eurasian Oystercatcher.

Hekker langs flate kyststrekninger og innsjøstrender samt på nærliggende engemarker