Sandlo

138. Charadrius hiaticula (Commond Ringed Plover)

Viker, Asmaløy, Hvaler

Oransje bein og nebbrot samt hvite vingebånd

Avosett

134. Recurvirosta Avosetta (Pied Avocet)

24.07.2019 Sør Afrika Kruger National Park

Trekkfugl i nord og øst, overvintrer ved Middelhavet og i Afrika.

Tjeld.

134. (Haematopus ostralegus) Eurasian Oystercatcher.

Hekker langs flate kyststrekninger og innsjøstrender samt på nærliggende engemarker