Fossekall

272. Cinclus cinclus (White Throated Dipper)

♫ Fossekall – hør lyd / låt / sang. (fuglelyder.net)

Kompakt bygd med kraftige bein og kort stjert som regel hold noe oppover. Draktem mørk med stort hvitt smekkeparti. Dykker etter innsekter og andre vanndyr, svømmer under vannet med vingene.

Ågårdselva, Østfold Februar 2024
Ågårdselva, Østfold 13. 12. 2023