Kjernebiter

384. Coccothraustes coccothraustes (Hawfinch)

♫ Kjernebiter – hør lyd / låt / sang. (fuglelyder.net)

Stor fink med svært kraftig trekantet nebb. Stort hode med grov hals og liten stjert. Nebbet er beinhvit om vinteren og blågrå om sommeren. Kjønnene skilles på at hannen har svarte svingfjær og hunnene har et askegrått felt langs armesvingfjærene.

Kihl, Råde Østfold. 22.12.2023