Ærfugl

36. Somateria Mollisima (Common Eider)

Hekker tallrik langs kyster og i skjærgårder i salt og brakkvann. Dykker etter krepsdyr og muslinger hovedsakelig blåskjell på begrenset dyp. Reir nær vannet, ofte helt åpent, foret med dun (edderdun)

Svarttrost

296. Turdus Merula (Common Blackbird)

Hekker tallrikt i skogsterreng, parker og hager. Overvintrer primært i Vest-Europa, returnerer i mars april.

Låvesvale

260. Hirundo Rustica (Barn Swallow)

Sommergjest i Norge mai-sept. Overvintrer i Afrika. Overnatter ofte i store flokker i takrørskog utenom hekketiden.

Pilfink

372. Passer Montanus (Eurasian Tree Sparrow)

Mindre og nettere enn Gråspurv, men skiller seg bl.a med svart kinnflekk.

Kråke

366. Corvus Cornix (Hooded Crow)

Hekker parvis i åpen skog. Alteter. Bygger åpne reir av kvister i tette trekroner, også i busker og på berghyller

Fasan

58. Phasianus colchicus (Comon Pheasant)

Hekker i jordbrukslandskap med beskyttelse i form av skogholt med tett undervegetasjon. Overnatter i trær. Føde, plantedeler, insekter. mm. Reir på bakken.

Grønnspett

242. Picus Viridis (European Green Woodpecker)

Hekker i åpen løv- og blandingsskog, i gammelt kulturlandskap med havnehager. Føde, overveiende maur, og ses mye på bakken.

Flaggspett

244. Dendrocopos Major (Great Spotted Woodpecker)

Hekker i alle typer skog, men fremfor alt med bestand av gran og furu. Føde, insekter, konglefrø, talg o.l på fuglebrettet. Kan henge opp ned som en meis.

Kjøttmeis

Kjøttmeis

342. Parus Major (Eurasian Great Tit)

Hekker i all slags skog. Føde, innsekter og frø, talg og spekk, bøkenøtter med mer. Reir i trehull

Storskarv

78. Phalacrocorax carbo (Great Cormorant)

Hekker på klippehyller og skjær langs kysten