Månen

Månen er det lyseste objektet på himmelen etter solen, selv om overflaten faktisk er svært mørk med en refleksjon tilsvarende kull.

Stillits

380. Carduelis carduelis (European Goldfinch)

07.01.21 Asmaløy

Hekker i kulturlandskap med løvskogholt, furuskogholt, furuplantinger og frukthager.

Stokkand

24. Anas Platyrhynchos (Mallard)

16.01.21 Gamlebyen Fredrikstad

Stor kraftig and. Hode og nebb stort, stjert kort.

Sothøne

126. Fulica Atra (Eurasian Coot)

16.01.21 Gamlebyen Fredrikstad

Hekker i sjøer og grunne viker med frodig vegetasjon, men også åpne vannspeil. Hardfør, mange overvintrer. Forskjell fra Knoppsothøne: Spiss svart kileforan øyet.

Goliathegre

410. Ardea Goliath (Goliath Heron)

26. Juli 2019 Sør Afrika Kruger National Park

Hekker i tropisk Afrika og Øst Irak. Meget stor, lik gråhegre.

Spettmeis

348. Sitta Europaea (Eurasian Nuthatch)

4. August 2020 Rød Asmaløy

Hekker i løv og blandingsskog. Føde: Innsekter frø og nøtter. Opptrer ofte i «Rambo»-stil på fuglebrettet.