Flaggspett

244. Dendrocopos Major (Great Spotted Woodpecker)

Asmaløy Hvaler

Hekker i alle typer skog, men fremfor alt med bestand av gran og furu. Føde, insekter, konglefrø, talg o.l på fuglebrettet. Kan henge opp ned som en meis.

Kjøttmeis

Kjøttmeis

342. Parus Major (Eurasian Great Tit)

Hekker i all slags skog. Føde, innsekter og frø, talg og spekk, bøkenøtter med mer. Reir i trehull

Heipipelerke

266. Anthus Pratensis (Meadow Pipit)

Hekker i åpent terreng, på fjellheier (meget tallrikt) Gressrike strandenger, beietemark og ulike typer myr.

Gråhegre

84. Ardea Cinera (Grey Heron)

Hekker kolonivis, eller iblant medc enkeltpar, i skogholt ved innsjøer og havbukter med brakkvann. Krever storstammede trær også i bratte bergvegger hyller trær langs kysten.

Siland

44. (Mergus Serrator) Red-breasted Merganser

Hekker langs kyster, i skjærgårder og i næringsfattige sjøer så vel i taiga som i fjellet og på tundraen.

Tjeld.

134. (Haematopus ostralegus) Eurasian Oystercatcher.

Hekker langs flate kyststrekninger og innsjøstrender samt på nærliggende engemarker