Kjøttmeis

Kjøttmeis

342. Parus Major (Eurasian Great Tit)

Hekker i all slags skog. Føde, innsekter og frø, talg og spekk, bøkenøtter med mer. Reir i trehull

Heipipelerke

266. Anthus Pratensis (Meadow Pipit)

Hekker i åpent terreng, på fjellheier (meget tallrikt) Gressrike strandenger, beietemark og ulike typer myr.

Gråhegre

84. Ardea Cinera (Grey Heron)

Hekker kolonivis, eller iblant medc enkeltpar, i skogholt ved innsjøer og havbukter med brakkvann. Krever storstammede trær også i bratte bergvegger hyller trær langs kysten.

Siland

44. (Mergus Serrator) Red-breasted Merganser

Hekker langs kyster, i skjærgårder og i næringsfattige sjøer så vel i taiga som i fjellet og på tundraen.

Tjeld.

134. (Haematopus ostralegus) Eurasian Oystercatcher.

Hekker langs flate kyststrekninger og innsjøstrender samt på nærliggende engemarker