Grønnspett

242. Picus Viridis (European Green Woodpecker)

Hekker i åpen løv- og blandingsskog, i gammelt kulturlandskap med havnehager. Føde, overveiende maur, og ses mye på bakken.