Flaggspett

244. Dendrocopos Major (Great Spotted Woodpecker)

♫ Flaggspett – hør lyd / låt / sang. (fuglelyder.net)

Hekker i alle typer skog, men fremfor alt med bestand av gran og furu. Føde, insekter, konglefrø, talg o.l på fuglebrettet. Kan henge opp ned som en meis.

Asmaløy, Hvaler 15.11.2023
Asmaløy, Hvaler 17.08.23
Asmaløy Hvaler

Hekker i alle typer skog, men fremfor alt med bestand av gran og furu. Føde, insekter, konglefrø, talg o.l på fuglebrettet. Kan henge opp ned som en meis.