Storskarv

78. Phalacrocorax carbo (Great Cormorant)

Hekker på klippehyller og skjær langs kysten